5. Přátelství??

30. prosince 2007 v 21:47 | Tinna |  Co je na tom, že jsem mladší??
..Shalimar seděla na podlaze u krbu a zírala do plamenů. Proč zrovna ona?? proč musím já být vždycky ta divná?? Proč???
,,...Jamesi, nechceš jít radši nahoru??" přesvědčoval kamaráda Sirius. Ten se jen zlomyslně usmál a s klukama si sedli tak, aby si Tichošlap musel sednout co nejblíž krbu.
Shalimar neušlo, jak se bojácně odsunul až k opačnému kraji křesla. Natáhla ruku k ohni a strčila ji do ní. Nic. za okamžik ji vytáhla, přitom si všimla pohledů kluků.
,,Co na mě tak zíráte??" nejvíc jí lezl na nervy Sirius, který na ni třeštil oči jak na blázna.,,No promiň, ale je celkem neobvyklí, že chce někdo před tebou spáchat sebevraždu...nebo ne??"
,,když si někdo hraje s ohněm, nemusí nutně páshat sebevraždu! To ti ještě neřekli?" vyjela na něj Shalimar. Odstín jeho pohledu se změnil:,,Neřekl..."
Shalimar se po něm udiveně ohlídla:,,COže??"
,,Chceš tu pitvat moji minulost??" odsekl a zamířil k ložnicím. Shal si s klukama vyměnila neurčitý pohled. Nemohla se na to dívat, tak radši taky šla brzy spát....
...Shal mířila do učebny Obrany černé magie, když narazila na čtyři známé chlapce.
,,Kam míříš, Foxová??"
,,Přemýšlej, kam asi, když máme stejnej rozvrh??" prohlásila přidrzle Shalimar a naklonila hlavu na bok.
,,Nedovoluješ si ňák moc, spratku??" křikl na ni Dvanácterák.
,,A víš, že si myslím,že ani ne??"
,,Já, nebo spíš my si myslíme, že jo!"
,,A co s tím mám dělat?? Se před váma mam plazit jak nějaká služka?? To nemám v povaze..." odmlčela se a naklonila k Siriovi:,,...Stejně jako ty!"
On ji od sebe rychle odstrčil. Zmateně se na ni podíval a pak na kluky.
,,ÁÁ, co si to tam šeptáte, hrdličky??"zajímal se Remus.
,,Ty buď zticha!" vykřikly oba zároveň. Shalimar se podívala do těch očí, které tak obdivovala. najednou ji zase chytil za zápěstí.
,,Nech mě!" vykřikla Shal.
Vtom se jim nad hlavou ozvalo školní zazvonění, ohlašující začátek hodiny. Oba se po sobě podívali a rozhlédli se okolo-nikde nikdo. Nikdo je ani nevaroval. Vůbec...nikdo.
,,No, víídím, že máš skutečně spolehlivé kamarády." řekla posměšně a čekala na bojovou reakci, která se ovšem nedostavila.
,,Haloooo!" zamávala mu rukou před očima.
,,Co? Cos říkala??" vytrhla ho ze zadumání. Podíval se na ni, bohužel už zase nevnímal.
,,...NO, a tak mi řekni, co si o tom myslíš ty!" zmateně se na ni podíval:,,Promiň, ale fakt nevím, cos říkala..."
,,Ohoho, slavný pan Black se za něco omlouvá??" zasmála se jízlivě, pak jí ho ale přišlo líto. Stál tam jak zmoklej pes(EHM) a koukal na ni těma svýma prosebnýma očima.
Sirius se jí taky zadíval do očí a prohlásil:,,Asi bysme měli jít na hodinu, ne??"
Shalimar pokývala hlavou a oba se vydali na hodinu....
...,,Pane Blacku, slečno Foxová, můžete mi říct, kde jste se tak dlouho toulali??" zeptal se jich profesor Flignin.
,,No my jsme přišli pozdě pro to, že jsem tady Siriovi vysvětlovala, jak se sem dostane a přitom jsem se sama ztratila!" Flignin se málem potrhal smíchy.
,,Tak-tak vy jste se-se ztratili?? Třetí měsíc školy??" uculoval se jak debil.
,,No...Tady Sirius má totiž roztroušenou sklerózu!" nedalo to Shal a dobírala si(aspoň pohledem) Siriuse.
,,Slečno Blacková, pane Foxi..."celá třída se začala prohýbat smíchy, stejně jak oShal a Sirius. Flignin to jen přešel bezpovšimnutí a dál pokračoval:,,...Slečno Foxová, pane Blacku, uděluji vám školní trest."
,,Ale to nemůžete!" vykřikli oba zároveň. Profesor je přejel pohledem plným zášti:,,No, strhávám Nebelvíru 20 bodů. A teď se poseďte!"
Sirius se Shalimar dál stály na místě:,,Dejte nám ty body zpátky."
,,Nedám, a nebuďte drzí, pane Blacku!"
Sirius drze odsekl:,,Já nejsem drzej, jenom upřímnej!"
Shalimar po něm hodila obdivný pohled a Flignin málem dostal infarkt:,,Na to,že jste v prvním ročníku si nějak dovolujete?? A ty, Blacku nazapomínej, že se moc dobře znám s tvojí matkou. A já zase nezapomenu jí to nahlásit." Sirius zbledl jako stěna a Shalimar polkla.
,,Co si to dovolujete?? moc dobře víte, že se jí nebojím!" zařval mu náhle do obličeje Sirius. Třída ztichla. Shalimar dál stála po jeho boku, jakoby tam prostě patřila.
,,Pane Blacku! K řediteli! A vy tam můžete jít taky slečno Foxová!" zařval na ně naposledy a vyhnal je ven ze dveří....
...Shal ani Sirius však k řediteli nešli. Toulali se spolu po bradavických chodbách.. Najednou se Shal zastavila a chytla Siria za ruku:,,Co je??"
,,Nic, jen..." hledala Shalimar slova:,,...Já bych chtěla vědět, co máš proti ohni??"
Sirius byl zticha:,,No tak mluv!" pobídla ho znovu Shal.
Sirius se na ni tázavě podíval:,,A proč to vůbec chceš vědět??"
,,NO, já jen...Prostě by mě zajímalo, jak se někdo může bát ohně!" vypadlo z ní nakonec. Sirius se rozesmál:,,A mě by zase zajímalo, jak se někdo může bát vody!"
Shalimar zbledla-cože?? ,,Jaks to poznal??"
,,No, já jen že se tváříš dost okatě, když někdo něco třeba jen rozlije...." dal se do líčení, Shal ho však po chvíli přerušila.
,,Jak vidím, nechce se ti o sobě mluvit...Ale řekni mě to!! Prosím!" udělala na něj psí oči.
,,Foxová, já neříkal, že jsme přátelé..." připomněl jí. Shal se trošičku usmála a odpověděla:,,To vyplynulo z událostí!"
,,No, tak mi ale už řekni, proč máš strach z tak obyčejný věci jako je oheň!!?!" dobírala si ho dál Shalimar. Sirius se zhluboka nadechl a začal.
,,No víš, já...Měl jsem ještě ségru..." Shal zalapala po dechu:,,...Ona..No prostě...No prostě když mi byli asi čtyři, tak jí bylo šest a měla pokoj vedle mě a jednou jsem se ňák v noci probudil a cítil kouř a tak jsem otevřel dveře a ono hořelo a ona byla v pokoji a moc křičela a pak...nic a já...no a ona tam byla...ležela mrtvá...a dál už nic nevím...Akorát že jsem se probudil u Munga." vychrlil jedním dechem.
Shalimar mlčela jako zařezaná. Po chvíli se vzpamatovala a tiše dodala:,,a ty...stalo se ti taky něco??" plácla, aby přerušila to nechutný ticho.
,,Ne..jo..já vlastně ani nevím..Já...no dobře, stalo! Akorát mi zbyla jizva, nic víc..." chytil se toho vděčně Sirius.
mlčky procházeli hradem až se, ani nevěděli jak, dostali k ředitelně.,,Půjdem tam teda??" chtěl vědět Sirius.
Shal přikývli a oba vešli:,,Přejete si??" přijal je vlídně Brumbál.
Shalimar ho naprosto vytěsnila a přešla ke klobouku:,,Ahoj!"
,,ÁÁ, kdo mě ruší ze spánku??" zívl nevrle klobouk. jakmile ale spatřil Shalimar, honem dodal:,,Těší mě. Copak bys chtěla??"
Shal se potěšeně usmála:,,Já...Ani nevím...Snad jenom pozdravit Vás! Ve skutečnosti mě sem společně se Siriusem poslal profesor Flignin. Jdeme za Brumbálem..."
,,Tak to je jiná...Jen se neboj, Albus je prima člověk." zívl zase klobouk a spal dál.
Shal se otočila k Brumbálovi, ten se však usmíval jako sluníčko:,,Slečno Foxová, tady pan Black mě to všechno vysvětlil, můžete jít!" Tak krátkou návštěvu u ředitele, to nečekala.
Neměla se k odchodu, jak moc se zamyslela, tak jí Sirius chytil za ruku a vytáhl ji před chrliče:,,Blacku! Pusť mě! Buď tak laskav!"
,,Ne!" otočil se na ni:,,No dobře, ale mám jednu podmínku!"
,,jakou?"
,,Řekneš mi, proč se bojíš vody!"
,,Protože...Protože...Protože..Já nemůžu, ne že bych se utopila, prostě to mám v genech!" Z výrazu Shaliny tváře bylo jasné, že to považuje za uzavřené.
,,Hele, a to teď už budem kamarádi??" zajímala se Shalimar a radostně poskakovala po chodbě.
,,No...to se ještě uvidí!" uvažoval Sirius, přitom se mu ale blýskalo v očích.
,,Hmmm...Víš co?"
,,Ne, to fakt nevím!" opáčil Sirius.
,,No prostě dál budem hrát, že se nesnášíme a já se pak sskámoším i se zbytkem pobertů! Jo??"
,,Shalimar, mě není devět, ale jedenáct!" informoval ji.
,,No právě...Počkej, tím chceš říct, že ne??" založila si ruce na hruď.
,,Jo!"
,,Tak jo nebo ne??"
,,Prostě to hrát nebudem!" uzavřel to pro změnu Siri.
Shalimar se chvíli tvářila uraženě, pak ale přikývla:,,Tak jo, hele a kdy mě seznámíš se zbytkem těch tvých kámošů?"
,,No, to nevím..." Sirius se tvářil, že tak přemýšlí, až mu mozek asi vybouchne. Shalimar se začala tlemit.
,,Tak si to dobře rozmysli, neuškvař si mozek a pojď, jdeme zpátky!" pobídla ho. Oba dva se vydali zpět do třídy...
,,Jak vidím, tak vás ta návštěva nějak sblížila!?!" uchechtl se James, sotva vedle něj jeho kamarád dosedl. Sirius se na něj vztekle podíval a radši se zeptal:,,Hele, co jste dělali, když jsme chyběli??"
,,tak když jsme ,my, chyběli jo??" utahoval si z něj pořád James. Sirius to nevydržel a flákl ho po hlavě učebnicí OPČM(obrany proti černé magii).
,,No dobře, co jste dělali, když jsem chyběl??"
,,A jak jste se skámošili??"
,,Nech toho!"zašeptal Sirius nebezpečně a dodal:,,Co jste teda dělali??"
,,Hele, a představíš nám ji??"
,,Nech toho, buď tak laskav!"
,,Slavnostně přísahám, že toho nenechám!" deklamoval james. Sirius měl co dělat, aby na něj nevylítl, jeden trest mu za dnešek už stačil.
,,No táák, jaktože nic neříkáš??? Vždyť Foxová se vepředu taky baví s Lily!" zahleděl se na ryšavé děvče a začínal slintat.
,,Jamesi?? jamesi?? JAMESI!!! neslintej..." poručil mu jeho kamarád se smíchem. James zatřepal hlavu a znovu se zadíval na Evanesovou, která se začala bavit s Foxovou. Dvoje vlasy...ta krásná rezavá barva...Zcela přehlušuje tu nevýraznou blonďatou...
,,jamesi! Vzpamatuj se konečně...Hodina už skončila!" konečně mohl Tichošlápek zakřičet.
,,A proč ses nemohl skámošit s Evanesovou??"
,,jamesi! Trochu optimismu do toho umírání! Vždyť máš ještě 6 let a několik měsíců, abys ji klofl!" připomněl mu černovlasý hoch a oba se vydali na oběd...
...Jakmile se posadili, někdo si k nim přisedl:,,Můžu??"
Sirius instinktivně vypálil:,,Ne!" a dál si jí nevšímal. Shalimar se naštvala:,,Můžu??"
Remus přikývl:,,jasně."
,,Shalimar Foxová! Těší mě." ušklíbla se. james protočil oči a chtěl něco říct, úsměv mu však zmrzl na rtech. právě totiž vešla jeho favoritka. ANo, L....Lexa.
,,Není nádherná??" zeptal se zasněně. Shalimar, remus i Sirius s Petrem se otočili na nově příchozí.
,,Ty debile! vždyť to je Lexa!" vyprskla Shal a začala se poťouchle usmívat.
,,Ahoj Lexušo!" zavolala na ni. Lexa se instinktivně otočila, jak však spatřila její milující sestřičku, ušklíbla se:,,Nazdar!"
,,Já jsem se tě chtěla zeptat jestli si ke mě nepřisedneš??" Lexa protočila oči, pak však kývla na kamarádky a sedla si vedle Shal. musela si připustit, že možná to svý chování přece jenom přehnala. Holky na to koukali jak na novej fén.
,,Tak ji tady máš, Pottere!"zasmála se Shal a mrkla na Siriuse. Ten jí to oplatil a tím se chvíli bavili, než si Shal uvědomila, že s ní chce Lexa zavést rádoby vtipný rozhovor....nebo co??
,,...Shalimar, posloucháš mě??" zeptala se lexa. Shal mrkla naposledy na Siriuse a s úsměvem odpověděla:,,ne!"
,,Shalimar!" vyprskla Lexa a vstala. Bohužel převrhla celou mísu s vodou, která tekla po celém stole. Shalimar se zúžili oči a bojácně vyskočila.
,,Co je??" ozval se překvapeně James. Shal se na něj ani nepodívala a zmizla pryč, zatímco to Sirius, Remus a Lexa (spolu!!) uklízeli....
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Jak se ti líbí Záškodnická Abeceda??

Celkem dobrá 47.3% (26)
ÚÚža 41.8% (23)
No... 7.3% (4)
Fůůůůůjjjj 3.6% (2)

Komentáře

1 Ginny Potter | E-mail | Web | 31. prosince 2007 v 19:37 | Reagovat

Ahoj kedy dáš dalšiu kapitolu???

Písni mi prosím potom na blog...díík

2 pantherka | Web | 2. ledna 2008 v 10:43 | Reagovat

suprový :)))) Fakt moc hezklý a já nevim co dál psát...těšim se na další...:)

3 Tinna | 2. ledna 2008 v 14:16 | Reagovat

Díky

4 Tinka | Web | 3. ledna 2008 v 18:01 | Reagovat

Super! Já už nevím co k tomu říct aby to nebylo pořád to samý... :-D

5 Pád´o - girl | E-mail | Web | 10. ledna 2008 v 14:34 | Reagovat

krásný:)))

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama